Loading...
X

Sign up


Sign up and gain access
to new free photos every week


I want to receive newsletter and special offers.Already have account? Sign in
X

Sign in


Forgot password?

Still not having free account ? Sign up.
X

Forgot password?


Type your e-mail adress below,
and we will send you a password resetting
link.


Go back to sign in
X

Fill in the required fields


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępniania swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

Ochrona prywatności Użytkowników ma duże znaczenie dla FullHouseStock. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Warunki tej polityki mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych gromadzonych przez FullHouseStock za pośrednictwem witryny www.fullhousestock.com (dalej „Witryna”) i innych krajowych serwisów FullHouseStock, które mogą być połączone linkami z Witryną. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest Media Trading Group sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowa 2, 10-546 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258896, posiadająca numer NIP: 521-34-18-625 (dalej jako: „FullHouseStock”).

W FullHouseStock wyznaczono osobę odpowiedzialną za politykę prywatności, która odpowiada za politykę i praktyki, związane z przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie pytania i komentarze lub skargi, dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, można kierować na adres:

FullHouseStock
Media Trading Group sp. z o.o.
Ul. Towarowa 2
10-546 Olsztyn
Polska

Do wiadomości: [do uzupełnienia]

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fullhousestock.com.

 

Gromadzenie danych i danych osobowych

FullHouseStock gromadzi pewne rodzaje informacji, niebędących danymi osobowymi, np. strona WWW, z której Użytkownik wszedł na Witrynę, rodzaj przeglądarki i język oraz czas korzystania z Witryny. FullHouseStock może także gromadzić informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Użytkownika stronach, linkach, i innych czynnościach, podejmowanych w związku z aktywnością w Witryną. Pobierane oraz łączone z danymi osobowymi użytkownika, mogą może być również ograniczone informacje demograficzne, np. branża, w której pracuje Użytkownik.

Dane osobowe użytkownika są gromadzone wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich zbieranie i przetwarzanie.

 

Dane osobowe obejmują:

Użytkownik może zawsze zdecydować o niepodawaniu swoich danych osobowych, ale w takim przypadku niektóre produkty lub usługi mogą być dla niego niedostępne.

 

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

FullHouseStock gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu:

Dane osobowe gromadzone przez FullHouseStock i jej podmioty stowarzyszone mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju, w którym FullHouseStock lub jej podmioty zależne lub stowarzyszone z FullHouseStock albo przedstawiciele FullHouseStock prowadzą swoją działalność, zaś przez podanie swoich danych osobowych i korzystanie z Witryny lub usług Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych poza granice swojego kraju. W celu uzyskania informacji o praktykach podmiotów o których mowa powyżej związanych z ochroną prywatności lub, by skorzystać z praw do ochrony danych osobowych (w tym prawa do ich usunięcia), należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za politykę prywatności.

 

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności FullHouseStock nie ujawnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkownika żadnym osobom trzecim.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w imieniu FullHouseStock. Może to polegać na zleceniu innym firmom obsługi przetwarzania płatności, przechowywania danych, utrzymywania serwisów WWW na serwerach (hosting), realizacji zamówień i wysyłki, pomoc w działaniach marketingowych, prowadzenie audytów itp. Takie podmioty zewnętrzne (i) mają prawo otrzymać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług, (ii) muszą chronić dane osobowe w takim samym zakresie jak FullHouseStock, oraz (iii) nie mają prawa wykorzystywać ich do żadnego innego celu.

Jeżeli użytkownik brał udział i/lub zwyciężył w konkursie organizowanym przez FullHouseStock, FullHouseStock lub sponsor konkursu mogą opublikować nazwisko i miasto zamieszkania użytkownika.

Dane o Użytkownikach, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione w ramach fuzji, przejęcia lub sprzedaży spółki i/lub jej aktywów, a także w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub objęcia FullHouseStock zarządem przymusowym, kiedy to dane osobowe zostaną przekazane jako jeden ze składników majątku spółki. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika, jeżeli jest to wymagalne lub dopuszczalne przez prawo.

 

Zgoda użytkownika dot. jego danych osobowych

Przekazując FullHouseStock swoje dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na warunki gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dostęp Użytkownika do jego danych osobowych
Uzyskać wgląd lub poprawić podane nam wcześniej informacje, Użytkownik może w części „Moje konto” Witryny. Użytkownik może także skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu [+48604208207] lub pod adresem e-mail: biuro@fullhousestock.com.

 

Preferencje dotyczące danych osobowych

FullHouseStock szanuje prawo Użytkownika wyboru w zakresie wykorzystania i udostępniania jego danych osobowych. Jeżeli, w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać od nas e-maili marketingowych, powinien nas o tym poinformować przez: (1) zaznaczenie lub odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji on-line podczas rejestracji lub — po zarejestrowaniu się na stronie „Moje konto” w Witrynie; (2) kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu [+48604208207].; (3) postępowanie zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od nas; lub (4) adres e-mail: biuro@fullhousestock.com.

Uwaga: w przypadku rezygnacji z otrzymywania e-maili marketingowych, Użytkownik będzie nadal otrzymywał wiadomości i e-maile dotyczące transakcji lub konta (np. e-maile z zestawieniem salda konta).

 

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii

FullHouseStock wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić użytkownikowi logowanie się do określonych usług i aby ulepszyć oraz dostosować zawartość Witryny do osobistych preferencji Użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje, w tym dane osobowe, które mogą zostać później odczytane przez serwer WWW w domenie, z której pochodzi dany plik cookie. Informacje gromadzone przez pliki cookie obejmują datę i godzinę wizyty Użytkownika w serwisie, dane rejestracyjne, numer identyfikacyjny sesji oraz historię nawigacji i preferencje Użytkownika.

Pliki cookie oferują Użytkownikowi wiele udogodnień.

Staramy się, aby Witryna była przyjazna dla Użytkownika i zawierała właściwe treści. Naszym celem jest dostarczać produkty i usługi jak najbardziej dostosowane do profilu Użytkownika. W tym celu FullHouseStock współpracuje również z zewnętrznymi kontrahentami, którzy wykorzystują pliki cookie z naszej witryny w celu:

Polityka Prywatności obejmuje tylko wykorzystanie plików cookie do zbierania informacji przez FullHouseStock i nie dotyczy wykorzystania plików cookie lub innych technologii w celu zbierania informacji przez osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz możliwości odmowy wykorzystywania wspomnianych wyżej informacji przez osoby trzecie, prosimy odwiedzić stronę www.networkadvertising.org lub skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu [+48604208207].

Oprócz plików cookie możemy w naszych serwisach WWW, promocyjnych wiadomościach e-mail i biuletynach wykorzystywać inne technologie, w tym jednopikselowe pliki GIF (tzw. web beacons). Obrazy web beacon pozwalają nam określić jakie czynności wykonał Użytkownik odwiedzający stronę, która taki obraz zawiera. Obrazy web beacon wykorzystujemy w celu określenia ilu Użytkowników odwiedziło daną stronę lub otworzyło wiadomość czy biuletyn, dostosowania zawartości Witryny do osobistych preferencji Użytkownika oraz zarządzania zawartością Witryny. W momencie kliknięcia przez Użytkownika na link do strony zawierającej web beacon, możemy rejestrować odpowiedź Użytkownika, aby dopasować do niego naszą ofertę.

Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, można jednak zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała te pliki. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się odrzucać pliki cookie, może nie mieć możliwości logowania się lub używania innych interaktywnych funkcji Witryny i usług, które wykorzystują pliki cookie; będzie jednak mógł wykonywać podstawowe czynności nawigacyjne w Witrynie.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy powszechnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić dane osobowe, co obejmuje między innymi:

Żadna metoda przesyłania danych przez Internet, ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa tych danych.

Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków Użytkownika.

 

Fora i inne usługi interaktywne

Witryna może zawierać fora dyskusyjne i inne obszary lub usługi interaktywne, w tym blogi, pokoje czatów, tablice ogłoszeń i komunikatów, usługi hostingowe lub przechowywania danych on-line albo też inne obszary lub usługi, dzięki którym Użytkownik lub osoby trzecie tworzą, publikują lub przechowują w serwisie dowolne materiały, wiadomości, komentarze, treści lub inne elementy („Obszary interaktywne”). Korzystając z Obszaru interaktywnego, Użytkownik powinien mieć świadomość, że obszary te są dostępne publicznie i wszelkie opublikowane tam lub podane podczas rejestracji dane osobowe mogą być widoczne dla innych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe Użytkownika podane w związku z Obszarami interaktywnymi ani za wykorzystanie tych informacji przez inne osoby, w tym wysyłanie do użytkownika niezamówionych wiadomości. Informacje opublikowane w Obszarach interaktywnych, mogą być przechowywane przez czas nieograniczony. Aby w dowolnym momencie usunąć daną opublikowaną informację, należy napisać na adres e-mail: biuro@fullhousestock.com. Należy pamiętać, że usunięcie informacji z Obszaru interaktywnego nie oznacza, że zostanie ona skasowana w naszych systemach.

 

Polecanie

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usługi polecania, aby poinformować znajomych o produktach lub usługach FullHouseStock (w tym wiadomościach w lightboksach, kampaniach promocyjnych, nowych serwisach WWW, ogłoszeniach o pracy itp.); poprosimy o podanie nazwiska i adresu e-mail znajomego. Informacje te wykorzystamy do wysłania znajomemu jednorazowej wiadomości e-mail zapraszającej do odwiedzenia Witryny, zapoznania się z wybranym przez Użytkownika produktem czy usługą i jeśli zdecyduje się do nas przyłączyć – do śledzenia naszej usługi polecania. Do administrowania tą funkcją, możemy wykorzystywać usługodawców zewnętrznych, ale mogą oni używać podanych informacji tylko do celów związanych z tą jednorazową wiadomością e-mail.

Jeżeli to Ty Użytkownik zostałeś polecony (za pomocą wiadomości e-mail lub w inny sposób, w tym za pośrednictwem naszego programu polecającego poprzez kliknięcie na link na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail strony trzeciej) i zdecydujesz się do nas przyłączyć, Twoja nazwa członka w Witrynie oraz wszystkie informacje podane, w Twoim profilu, mogą być widoczne dla osoby, która poleciła użytkownika, tak aby mogła ona śledzić dokonane przez siebie polecenia.

 

Ograniczenia wiekowe

Nie zamierzamy zwracać się o podanie, ani gromadzić danych osobowych osób poniżej 18 roku życia bez zgody rodziców. Użytkownicy poniżej 18 roku życia nie mogą używać ani podawać informacji w tym serwisie, w tym między innymi w Obszarach interaktywnych, bez zgody rodziców. Aby uzyskać niezbędne formularze zgody rodziców, należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu [+48604208207] lub adresem e-mail: biuro@fullhousestock.com.

 

Linki

Możemy umieszczać w serwisie linki do innych stron internetowych, w tym stron należących do naszych podmiotów zależnych i zewnętrznych usługodawców, którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisane w tym dokumencie. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za politykę ani praktykę takich serwisów połączonych likami i zachęcamy Użytkownika, by przed skorzystaniem z takiej strony, zapoznał się z tymi informacjami.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W chwili wprowadzenia zmian zmodyfikujemy datę ostatniej aktualizacji znajdującą się na początku Polityki Prywatności. Jeżeli w niniejszym dokumencie lub w sposobie wykorzystywania przez FullHouseStock danych osobowych Użytkowników nastąpią istotne zmiany, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez opublikowanie widocznego zawiadomienia o tych zmianach, w tym miejscu lub na stronie głównej Witryny albo poprzez wiadomość e-mail. Zachęcamy do przeglądania strony z Polityką Prywatności przy każdej wizycie w Witrynie.