Loading...
X

Sign up


Sign up and gain access
to new free photos every week


I want to receive newsletter and special offers.Already have account? Sign in
X

Sign in


Forgot password?

Still not having free account ? Sign up.
X

Forgot password?


Type your e-mail adress below,
and we will send you a password resetting
link.


Go back to sign in
X

Fill in the required fields


 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

 „Wprowadzenie kompleksowego portalu kreacyjnego FSH przez Media Trading Group 

Celem projektu jest skorzystanie z specjalistycznego doradztwa Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w celu rozwoju potencjału oraz podniesienia innowacyjności i poprawa pozycji rynkowej Media Trading Group Sp z o.o. 

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.03.01-28-0012/18-00 

Całkowita wartość projektu  wynosi:  1 722 246,00 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich wynosi:   971 600,00 PLN